CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NĂM 2015

DO PHẬT BẢO TỰ TỔ CHỨC

             CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NĂM 2015

                           DO PHẬT BẢO TỰ TỔ CHỨC

  Tháng 03 Ngày 01/2015 Hành hương Thập Tự Ủng hộ $40.00

  Tháng 03 Ngày 15/2015 Hành hương Philadelphia Ủng hộ $55.00

  Tháng 04 Ngày 26/2015 Hành hương New York Ủng hộ $60.00

  Tháng 05 Ngày 17/2015 Hành Hương New York Ủng hộ $60.00

Tháng 05 Ngày 24/2015    Tiệc Chay Gây Qủy Xây Dựng Phật Bảo Tự

                                      Vào Lúc 6:30Pm Tại Nhà Hàng HARVESTMOON

                       7260 Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042.Vé Ủng hộ $40.00.

  Tháng 05 Ngày 30/2015 (Thứ Bẩy) Đại Lễ Phật Đản Lúc 11:00Am Tại:

                                                  Jewish Community Center                                                   

                                                 8900 Little River Turnpike(route236).

                                    Fairfax,VA 22031.Tel: 571-253-8082 (Tham dự tự do).

Tháng 06 Ngày 07/2015  Hành Hương và viếng vườn hoa Longwood. Ủng hộ $55.00

Tháng 06 Ngày 14/2015  Hành Hương Tv Đức Mẹ Hiền & Tham quan Làng Amish,

                                           Hảng Chocolate (Pensylvania). Ủng hộ $55.00

Tháng 06 Ngày 28/2014 Hành Hương New York và tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.00

Tháng 07 Ngày 03 đến 07/05/2015 H.H Canada Montreal,Ngàn Đảo,ThácNaigaraFalls.Ủng hộ $270.00

Tháng 07 Ngày 09 đến 07/16/2015(có thể thay đổi ngày) Hành hương NamCalifornia,Ủnghộ $1,000.00

Tháng 07 Ngày 19/2015 Hành HươngWest Virginia thắng cảnh viếng vườn trái cây Ủng hộ $50.00

Tháng 07 Ngày 26/2015 Hành Hương New York và tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.00.

Tháng 07 Ngày 31đến Ngày 02/08/2015(3 ngày)Hành Hương Boston Ủng hộ $270.00.

Tháng 08 Ngày 08 đến10/08/2015 H.H Canada Toronto, Ngàn Đảo,Thác Naigara Falls.Ủng hộ $270.00

Tháng 08 Ngày10 đến17/08/2015(có thể thay đổi ngày) Hành hương Hawaii Honolulu.Ủnghộ $1,800.00.

Tháng 08 Ngày 16, 2015 Hành Hương Virginia Beach. Ủng hộ $60.00

Tháng 08 Ngày 23, 2015 Hành Hương New York và tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.00

Tháng 08 Ngày 30/2015   Đại Lễ Thắng Hội Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

                                          Vào Lúc 11:00Am Tại: Jewish Community Center

                                 8900 Little River Turnpike (route 236)

                                       Fairfax, VA 22031. Tel.571- 253 -8082 (Tham dự tự do).

Tháng 09 Ngày 04 đến 09/07/2015 (4 Ngày) Hành Hương Florida. Ủng hộ $400.00 ( Labor Day)

Tháng 09 Ngày 25, 2015 Hành hương New York và Tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.00

Tháng 09 Ngày 16 đến 29/09/2015(14Ngày)H.H Hongkong & Miến Điện. Ủng hộ $3,995.00

Tháng 10 Ngày 18, 2015 Hành hương New York và Tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.00

Tháng 10 Ngày 25, 2015 Kỷ niệm 19 năm Thành Lập PHẬT BẢO TỰ

                                    Vào Lúc: 6:00Pm Tại Nhà Hàng HARVESTMOON

                        7260 Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042 (Vé Ủng hộ $35.00)

Mi chi tiết xin liên lc Ni Sư Thích N Luân Liên và chi phiếu gi v :

                                              Phật Bảo Tự   4701 Backlick Rd, Annandale, VA 22003              

                                       Đt  vé xin liên lc : EMAIL: phatbaotu@gmail.com

                                                      Tel # 703-256-8230. Cell 571-253-8082.

                        Qúy Đạo Hữu có thể vào Trang webs : phatbaotu.webs.com tham khảo .