CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NĂM 2014

DO PHẬT BẢO TỰ TỔ CHỨC

Click here to edit text

 

               

                        

 

Tháng 09 Ngày 14/ 2014 Hành Hương Virginia Beach. Ủng hộ $60.00

 

Tháng 09 Ngày 16 đến  Ngày 29/09/2014 Hành hương Nhật Bản & Đại Hàn. Ủng hộ $3950.00

 

Tháng 09 Ngày 21/ 2014 Hành hương New York và Tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.00

 

Tháng 09 Ngày 28/ 2014 Hành hương West Virginia viếng Tt Sinh Thức.Tv Xá Lợi Ủng hộ $50.00

 

Tháng 10 Ngày 19/ 2014 Hành hương New York và Tham quan thắng cảnh. Ủng hộ $60.0

 

Tháng 11 Ngày 01/ 2014 Kỷ niệm 18 năm Thành Lập PHẬT BẢO TỰ

                 Với sự góp mặt Nữ Ca Sĩ Ngọc Hạ & Nam Ca Sĩ Hoàng Vũ đến từ Nam CA

                          Vào Lúc: 6:30Pm đến 10:30Pm Tại Nhà Hàng HARVESTMOON

                               Vé ủng Hô : Vé Vip $40.00 . Vé Đông hang $35.00

Tháng 11 Ngày 16/2014 Hành Hương West Virginia xem lá vàng và động thạch nhũ.

 

 Lưu ý! những chương trình Hành Hương các chi tiết có thể thay đổi tùy theo nhân duyên thuận.

Mi chi tiết xin liên lc Ni Sư Thích N Luân Liên và chi phiếu gi v :           

                                                                        Phật Bảo Tự

                                               4701 Backlick Rd Annandale, VA 22003                    

                                       Đt  vé xin liên lc : EMAIL: tnluanlien@yahoo.com

                                                        Tel # 703-256-8230. Cell 571-253-8082.  

                           Qúy vị vào trang Webs của Chùa: phatbaotu.webs.com để tham khảo